[Log ind] [Hvad er finansberegninger.dk] [Bliv bruger af finansberegninger.dk] [Glemt password] [Kontakt]

Information om finansberegninger.dk

finansberegninger.dk giver mulighed for foretage mange forskellige typer af beregninger, samt opslag i diverse databaser. Af de mest populære beregninger kan nævnes amortisationsplan over et annuitetslån, afregning af pantebrev, kreditoplysninger og huslejeregulering.

De beregninger som resulterer i en tabel eller et skema - f.eks. beregning af en amortisationsplan eller kreditoplysninger - kan leveres i flere forskellige formater, herunder PDF-format der sikrer korrekt udskrift på en lokal printer. For nogle beregninger kan output ligeledes leveres i formater, der kan efterbehandles på en lokalmaskine - eksempelvis kan en amortisationsplan leveres i en kommasepareret fil, der kan åbnes af f.eks. Microsoft Excel. Ud over beregninger vil der også være adgang til andre praktiske finansielle funktioner, så som en database over offentlige renter (f.eks. mindsterente) og indeks (f.eks. forbrugerindeks).

Beregningerne er kategoriseret i forskellige grupper, og består af følgende:

Her følger en liste over tilgængelige beregninger og databaser tillige med beskrivelse og eksempler:

Beregninger relateret til annuitetslån

 • Ydelse på et annuitetslån
  Beregn ydelse på et standard annuitetslån med hensyntagen til om betalingen falder forud eller bagud. Klik her for et eksempel på en beregning.
 • Restløbetid på en annuitet
  Beregn restløbetid på en standard annuitet med hensyntagen til, om ydelsen forfalder forud eller bagud.
 • Amortisationsplan over et annuitetslån
  Beregn amortisationsplan over et standard annuitetslån med angivelse af renter, afdrag og restgæld. Output kan enten være til ren aflæsning, til kopiering, Excel-format eller PDF-format til udskrivning. Se eksempel på indtastning her, Excel-fil her og PDF-fil her.
 • Kreditoplysninger
  Beregning af kreditoplysninger på et annuitetslån efter kreditaftaleloven. Dette er en af de mest benyttede beregninger, og giver output i PDF.
 • Simpel kurs/eff beregning
  Simpel beregning af kurs eller effektiv rente på et standard annuitetslån.

Beregninger relateret til pantebrevshdl/adm

 • Afregning af pantebrev
  Beregning til brug i forbindelse med afregning af pantebreve. Beregningen foretages på grundlag af restgæld, dato for restgæld, kurs, valørdag og evt. fradrag for tinglysningsafgift.
 • Anbefalede valørdage
  Skema over de datoer der kan anbefales som valørdage. Beregningen tager bl.a. hensyn til, at valørdage kun må falde på bankdage, og ikke dagen efter en weekend eller helligdag.
 • Opgørelse af fordring
  Beregningen kan benyttes til opgørelse af en fordring (annuitet) f.eks. i forbindelse med indfrielses- eller tvangsauktionsopgørelser, og beregner automatisk restancer, morarente og påkravsgebyr.
 • Fordeling af rente og afdrag
  Beregning af fordelingen mellem rente og afdrag ved aflæggelse af et ekstraordinært afdrag.

Diverse beregninger

 • Kontroller et personnummer
  Beregningen kontrollerer et personnummer ved hjælp af en modulus 11, og oplyser samtidigt personens alder og køn.
 • Kontroller CVR-nummer
  Beregningen kontrollerer et CVR-nummer ved hjælp af modulus 11.
 • Beregning af forskel mellem to datoer
  Beregningen beregner forskellen i dage mellem to datoer. Der beregnes på dage i forhold til et kalenderår og et 360-dage år.
 • Simpel renteberegning
  Simpel beregning af rente mellem to datoer.

Diverse databaser

 • Mindsterenten
  Tabel over mindsterenten.
 • Diskontoen
  Tabel over diskontoen.
 • Morarenten
  Tabel over morarenten, som bl.a. benyttes i forbindelse med beregning af restancer.
 • Nettoprisindeks
  Tabel over nettoprisindeks.
 • Forbrugerprisindeks
  Tabel over forbrugerprisindeks.
 • CIBOR3-satser
  Tabel over CIBOR 3 måneders satsen på udvalgte datoer.
 • Postnumre og byer
  Database over postnumre og byer i Danmark
 • Ejerlav
  Find ejerlav og tilhørende kommune, amt og retskreds.

Beregninger relateret til revision

 • Simpel periodisering
  Simpel periodisering af driftudgifter til brug bl.a. i forbindelse med regnskabsafslutning.

Beregninger relateret til ejendomme

 • Simpel huslejeregulering
  Beregning til simpel huslejeregulering (samt evt. regulering af depositum) baseret på stigningen i nettoprisindekset. Beregningen benytter databasen over nettoprisindeks, så det er ikke nødvendigt at indtaste indeks.

Kreditoplysninger

 • Kreditoplysninger
  Nem beregning af kreditoplysning og amortisationsplan på mange forskellige lånetyper.

Hvis du er interesseret i at prøve beregninger så klik her for et prøveabonnement.

Bag finansberegninger.dk står Konsulentfirmaet M. Cronberg ApS, som gennem mange år har produceret forskellige typer af programmeringsmæssige løsninger inden for finansielle beregninger. Firmaet kan kontaktes gennem michell@cronberg.dk eller på adressen:

Konsulentfirmaet M. Cronberg ApS
Tønnesvej 20
5270 Odense N

Telefon: +45 66 18 64 26
Telefax: +45 66 18 64 29